Uredba o održavanju zgrada
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266663.html

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/265285.html

Zakon o obveznim odnosima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/288230.html


Zakon o zaštiti od požara
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html

Pravilnik o vatrogasnim aparatima
http://www.huzop.hr/materijali/NacrtPrijedlogapravilnikaovatrogasnimaparatima-nikola.pdf

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 58/10) koji je stupio na snagu 19. svibnja 2010. godine.
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1384.html

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290469.html

Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima
http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf/10288f1421388ff8c1256f2d0049015b/df7cf7f16974051dc1257ade002a4176?OpenDocument

Odluka o dimnjačarskoj službi
http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf/VPD/C48601BB88472673C1256CD200463DC2?OpenDocument

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građ. Nn 87/2008.
http://www.institutzasigurnost.hr/propisi/P-148.pdf