Usluga upravljanja zgradama

Želja nam je upoznati Vas sa našim mogućnostima pružanja usluga i uvjetima u namjeri da održavanje i upravljanje vašom zgradom podignemo na višu razinu i tako odgovorimo vašim željama i zahtjevima.

Iz naše ponude posebno želimo izdvojiti:

 • davanje pozajmica i dugoročno kreditiranje, odnosno dugoročna otplata izvršenih radova sa odabirom izvođača, izvođenje radova i nadzor
 • pravnu i tehničku pomoć u odnosu na graditelja, vezano za otklanjanje nedostataka uočenih kod tehničkog prijema zgrade
 • mogućnost hitnih popravaka 24 sata dnevno (puknuća vodovodne instalacije, puknuća ili propuštanja kanalizacije i propuštanja u plinskom sustavu…) - za izvršenje tih popravaka na usluzi vam stoji naša služba cjelodnevnog dežurstva, uključujući neradne dane i državne blagdane
 • program održavanja i investicijskog ulaganja temeljem vaših želja i mogućnosti
 • nudimo pravnu pomoć pri rješavanju svih specifičnih potreba stambene zgrade
 • osiguranje zgrade kod naših osiguravatelja ili prema vašoj želji
 • organizirati redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • izradu geodetskih elaborata i prijenos iz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige
 • energetsko certificaranje
 • vrhunsku kompjutorsku obradu, te evidenciju uplata,isplata i stanja računa
 • redovno izvještavanje te mogućnost svakodnevnog uvida u stanje računa zgrade ( dostava izvješća telefaxom, elektronskom poštom i na našoj internet stranici www.bmd-upravitelj.hr uz šifru i lozinku za svaku zgradu posebno)
 • organizaciju naplate sredstava zajedničke pričuve uključujući i prinudnu naplatu
 • izradu godišnjeg programa rada, a po potrebi i višegodišnjeg i dati ga na usvajanje suvlasnicima - sastavljanje primopredajnog zapisnika o stanju zgrade

Prema vašoj želji i pozivu, spremni smo se odazvati i doći na razgovor u vašu zgradu. Kontaktirajte nas.


Financijske usluge

 • sva sredstva zgrada nalaze se na računima banaka
 • mogućnost ugovaranja povoljnih kredita za veće radove na zgradi
 • svakodnevni uvid u stanje računa zajedničke pričuve

U slučaju da pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu poduzima se:

 • kontinuirano obavještavanje dužnika koje se provodi putem redovitih uplatnica na kojima se naznačuje postojeći dug stanja na određeni datum
 • opomene pred ovrhu – šalju se svim dužnicima koji nisu platili 3 ili više rata, odnosno ukoliko je dospjeli dug veći od 1.000,00 kn
 • prisilna naplata pričuve - pokreće se ovrha na način da javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi koje se, nakon pravomoćnosti, dostavlja u FINU radi naplate. U slučaju da to ne uspije, provodi se detaljna provjera podataka o dužniku kako bi se provela naplata postojećeg dugovanja. Ako dužnik uloži prigovor temeljem rješenja o ovrsi, pokreće se parnica.