JAKOVA GOTOVCA 17 - postavljanje hidroizolacije i izmjena instalacije