Utvrđivanje stanja skloništa

Poštovani suvlasnici,

BMD d.o.o. kao upravitelj brojnih zgrada na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije susreo se s učestalim upitima suvlasnika glede stanja i pravnog položaja atomskih skloništa, a posebice nakon dopisa Grada Zagreba, Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost kojim se preporuča poduzeti određene radnje povećanja funkcionalnosti, reparacije i održavanja atomskih skloništa.

Napominjemo kako je predmetni dopis Gradskog ureda samo preporuka suvlasnicima, a nikako obveza iako je preporuka Gradskog ureda pozitivan poziv na odgovorno ponašanje prema zajedničkoj imovini.

Izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite iz 2015. godine proglašeni su ništetnim propisi koji su regulirali problematiku atomskih skloništa.

Tada su van snage stavljeni:

Pravilnik o određivanju gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN 2/91.)

Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (NN 53/91.)

Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (NN 45/84.)

Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup (NN 98/01.)

Shodno gore navedenome, od 2015. godine, niti jedno privatno atomsko sklonište, neovisno o tome je li u vlasništvu jedne osobe ili suvlasništvu svih suvlasnika zgrade- ne potpada pod obvezu održavanja i držanja u funkciji pripravnosti za rat, atomski napad, prirodne katastrofe i srodne događaje. Atomska skloništa su navedenim izmjenama i dopunama izjednačena sa bilo kojim drugim zajedničkim prostorima u zgradi te su pravno jednaka običnom podrumu u zgradi pa ne postoji obveza da se u atomskom skloništu drže zalihe vode i hrane, generatori, filtri zraka i sl., tj. nema zakonske obveze da sklonište držite u pripravnosti za nepredviđene događaje. I dalje stoje obveze redovnog i izvanrednog održavanja proistekle iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Ako sklonište želite vratiti u prvobitnu funkciju, a to je da u slučaju izvanredne potrebe zaštitite živote i imovinu, predlažemo Vam da (uz odgovarajući broj potpisa) počnete prikupljati financijska sredstva za isto, a što će uključivati sredstva za sanaciju eventualnih puknuća instalacija, kontrolu i reparaciju dovoda i odvoda zraka, vode i kanalizacije, testiranje zrakonepropusnosti brtvi (nabavka novih ili glicerinsko tretiranje starih brtvi), osiguranje autonomnog izvora energije (generator), stalno osiguranje pitke vode, tableta za pročišćavanje vode, osiguranje suhih zaliha hrane itd. Napominjemo da suvlasnici atomskog skloništa u zgradi sami financiraju ponovno vraćanje u funkciju.

Stanje atomskih skloništa procjenjuju ovlaštene osobe iz Civilne zaštite te zainteresirani suvlasnici mogu poslati upit Civilnoj zaštiti da u dogovorenom terminu izvrše pregled skloništa.

Također, napominjemo da je upravljanje određenog, manjeg broja atomskih skloništa u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno Civilne zaštite.

https://www.zakon.hr/z/809/Zakon-o-sustavu-civilne-za%C5%A1tite

                                                                                                                                                                                                                                  Vaš BMD d.o.o.