Raspored čišćenja snijega

Poštovani predstavnici suvlasnika,

Sukladno uputama komunalnog redarstva, odobveza svakog predstavnika suvlasnika je objaviti raspored čišćenja snijega te ga izvjesiti na oglasnu ploču u stambenoj zgradi. Prazna tablica za raspored se nalazi OVDJE.