Poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Poštovani,

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je objavilo Poziv „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga.

Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Pozivom se predviđa nekoliko kategorija obnove sukladno Programu energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine i Programu energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine :

  • Integralna energetska obnova
  • Dubinska obnova
  • Sveobuhvatna obnova - koja obuhvaća minimalno integralnu energetsku ili dubinsku obnovu te jednu ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa kojima će se povećati potresna otpornost zgrade za najmanje 10% iznad postojeće.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ili
  • upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade sukladno čl. 378. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 4. (točka 72.) važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Raspoloživi iznos sredstava: 94.235.322,37 €

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

najniži iznos: 55.000,00 €

najviši iznos: 6.500.000,00 €

 

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03. lipnja 2024. godine

 

 

Vaš B M D d.o.o.