Obavijest vlasnicima o potrebi redovitih pregleda zgrade i infrastrukture

Kao upravitelj Vaše zgrade koristimo priliku da ukažemo na važnost i potrebu pregleda i redovitog održavanja svih vrsta građevina. Sami pregledi uvelike doprinose sigurnosti korisnika te provođenje značajno produžavaju vijek trajanja građevina što je u interesu vlasnika, a nisu značajan financijski izdatak vlasnicima.

Više zakonskim propisa obavezuje na preglede i održavanje građevina:

1.       Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) u čl. 150. je definirano da je vlasnik dužan osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini.

Člankom 151. ZOG-a je propisano da vlasnik održavanje građevine, praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine i druge slične stručne poslove upravljanja građevinama, prema posebnom zakonu, mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Zakonom o gradnji u članku 170. predviđene  su novčane kazne za pravne osobe vlasnike građevina u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kn, a za fizičke osobe vlasnike građevina u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00  koji ne osiguraju održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu te unapređuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u građevini.

2.       Razmak između pojedinih redovitih pregleda građevinske konstrukcije ne smije biti duži od godine dana za osnovne preglede, dok glavne preglede za zgrade treba provoditi svakih 10 odnosno 5 godina (sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije NN 17/17), a

3.       Pravilnik o održavanju građevina NN 122/14 propisuje način dokumentiranja održavanja građevine prema kojem je vlasnik građevine dužan voditi evidenciju održavanja u kojoj se pohranjuje plan i program održavanje te izvješća o pregledu.

 

Stoga pozivamo suvlasnike da dosljedno provode gore navedene zakonske propise, te putem ovlaštenih predstavnika suvlasnika zatraže dodatne informacije i kontakt podatke osoba koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova pregleda građevinske konstrukcije zgrade.