Raspored čišćenja snijega

Poštovani suvlasnici,
Približava nam se hladnije doba godine a s time i mogućnost snježnih padalina te Vas stoga podsjećamo na sljedeće: za čišćenja snijega oko zgrade odgovorni su suvlasnici.

 

Dragi predstavnici suvlasnika,
[+] preuzmite raspored čišćenja snijega

Prema Odluci o komunalnom redu (Sl. glasnik 4/08, 5/08, 8/09, 17/09, 8/11), za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgradu odgovorni su suvlasnici, a ispred uličnih lokala to trebaju učiniti vlasnici ili korisnici tih prostora. Čišćenje snijega se organizira unutar zgrade, a predstavnik suvlasnika je dužan na oglasnu ploču istaknuti raspored čišćenja te o tome obavijestiti i Komunalno redarstvo, koje je nadležno za kontrolu provođenja Odluke i naplatu kazni. Uz to, u slučaju ozlijede oštećena osoba izravno od suvlasnika može privatnom tužbom zatražiti naknadu štete. Osim čišćenja oko zgrade, suvlasnici su zaduženi i za uklanjanje snijega i leda s krovova. Iako to najčešće nije definirano ugovorom o upravljanju, taj posao u njihovo ime može obaviti i upravitelj angažiranjem izvoditelja s odgovarajućom opremom. Uz to, ako postoji opasnost od padanja snijega ili leda s krova,naša podružnica na to redovito upozorava suvlasnike te u dogovoru s njima hitno postavlja upozorenja i zapreke kojima će se zaštititi prolaznici (najčešće su to letve i PVC trake, a u posebnim slučajevima i zaštitni tuneli). Kako su zgrade pod našim upravljanjem osigurane i od odgovornosti prema trećim osobama (ali ne i prema suvlasnicima), u slučaju ozlijede ili štete zbog pada snijega/leda s krova, oštećena osoba se izravno obraća osiguravatelju (a ne upravitelju). Znači, takva se naknada ne isplaćuje iz pričuve već se podnositelj zahtjeva o naknadi izravno dogovara s osiguravajućim društvom.