Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.

Obavijest o rokovima za legalizaciju objekata

Vlada RH donijela je, a Sabor ratificirao Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata 2017.
Vlada RH prihvatila je izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, te je nacrt izmjena i dopuna upućen u Sabor na ratifikaciju, koji je Zakon o legalizaciji objekata 2017. prihvatio.


Bitne izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata 2017. su slijedeće:

 

  • Otvara se novi rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine
  • Legalizirane, iako nezavršene zgrade također se mogu evidentirati u katastru
  • Podnositeljima zahtjeva će se vratiti uplaćena sredstva naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađene zgrade u slučaju u kojem nije doneseno rješenje o izvedenom stanju tj. ukoliko je zahtjev za legalizaciju objekta odbijen

Također je bitno napomenuti da ostatak Zakona o legalizaciji objekata ostaje isti, a to između ostalog znači da se ne otvara novi krug legalizacije objekata, već se samo produžuje stari. Dakle, legalizirati nezakonito izgrađene objekte i dalje mogu samo oni koji su gradnju započeli prije 21. 06. 2011. godine i gdje se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama.


Zakon o legalizaciji objekata 2017.


Izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata donešene su budući da postoji velik broj građana i dalje zainteresiranih za legalizaciju svoje nezakonito izgrađene zgrade, a koji nisu stigli na vrijeme predati zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade. Iako je Ministarstvo već prije pronašlo rupu u Zakonu prema kojoj su se naknadni zahtjevi za legalizaciju uvjetno mogli i dalje predavati, ova praksa među referentima u lokalnoj samoupravi nije zaživjela, te se ovim putem ona ozakonjuje.