Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.

Kućni kovčežić

Poštovani suvlasnici,
budući nemaju svi suvlasnici označen poštanski kovčežić u zgradi, molimo vas da pročitate niže navedeno, a sve u cilju izbjegavanja neugodnih situacija oko dostavljanja/nedostavljanja pošte.
1. Prema čl. 37. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15) obične poštanske pošiljke uručuju se, u pravilu, ubacivanjem u kućni kovčežić.

2. Prema čl. 39. istog Zakona

Kućni kovčežić

(1) Investitor ili vlasnik zgrade stambene i/ili poslovne namjene obvezan je na pogodnom mjestu u toj zgradi, koje nije više od prvog kata, ili na ulazu u dvorište zgrade stambene i/ili poslovne namjene, postaviti i održavati kućne kovčežiće za uručenje poštanskih pošiljaka te osigurati pristup kućnim kovčežićima.
(2) Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postave ili ne održavaju kućne kovčežiće, davatelj univerzalne usluge upozorit će ih pisanim putem te odrediti primjereni rok za uklanjanje propusta, a u slučaju nepostupanja po tom upozorenju davatelj univerzalne usluge nije obvezan primatelju dostavljati pošiljke.

(3) Kućni kovčežići u zgradama stambene i/ili poslovne namjene koje imaju više stanova moraju biti označeni prezimenom fizičke osobe ili nazivom pravne osobe.

3. Prema čl. 65. Istog Zakona
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno fizička osoba u iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna, ako ne postavi ili ne održava kućni kovčežić (članak 39.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se kazniti i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 1.000,00 kuna.
Molimo stoga sve suvlasnike, fizičke i pravne osobe, da postupe u skladu sa zakonom i svoje poštanske kovčežiće prikladno označe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vaš upravitelj, BMD d.o.o.