Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.

Energetska obnova stambenih zgrada na primjeru Slovačke

Djelatnici BMD upravitelja sudjelovali su nedavno na poslovnom putu u Bratislavu a u organizaciji trgovačkih društava MUREXIN Hrvatska i Murexin Slovačka. Glavni povod poslovnog puta bio je upoznati tamošnji sustav energetske obnove stambenih zgrada kao i razmjena iskustava oko istoga sa kolegama iz Bratislave.Tom prilikom posjetili smo Petržalku, najveće naselje u Bratislavi... usto i odličan primjer uspješne energetske obnove stambenih zgrada. Energetsak obnova Petržalke započela je još 2001. Godine te se danas mogu pohvaliti sa više od 50% uspješno obnovljenih zgrada . Kao pozitivna posljedica energetske obnove bilježi se znatno smanjenje režijskih troškova u obnovljenim objektima.
Pri projektima su uvelike koristili subvencije  nacionalnog Fonda.  Praksa je potvrdila da se subvencije iz državnih fondova smanjuju  sa 75% na 30% u razdoblju obnove.  Obzirom da je takav trend smanjivanja subvencija primjetan i kod sufinanciranja energetske obnove hrvatskog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015.,  2016. I 2017., to bi sigurno trebalo biti poticaj suvlasnicima da što prije krenu u energetsku obnovu svojih zgrada.