Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.

Ugradnja razdjelnika topline

Razdjelnici topline su uređaji koji omogućuju raspodjelu ukupne potrošnje toplinske energije zgrade na pojedine stanove po stvarnoj potrošnji. Razdjelnici se ugrađuju na sve radijatore u pojedinom stanu. Registriraju udio potrošene toplinske energije pojedinog radijatora u impulsima. Očitavaju se daljinskim putem...

pomoću sustava za daljinsko očitavanje koji se postavlja u stubište zgrade. Razdjelnici moraju odgovarati propisanoj tehničkoj normi i ne trebaju se umjeravati (baždariti).

Ugradnjom razdjelnika topline ostvaruje se obračun grijanja po stvarnoj potrošnji, čime se stanara motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije i postizanje energetskih i financijskih ušteda.

Korištenjem razdjelnika i prelaskom na obračun grijanja po potrošnji ne postižu se automatske uštede. Za to je potrebno je osigurati mogućnost regulacije topline na svakom ogrjevnom tijelu (radijatoru), što se postiže ugradnjom termostatskog seta (ventila) na svaki radijator u stanu ili poslovnom prostoru. U nekim slučajevima, preporučuje se i ugradnja sustava za balansiranje koji se ugrađuje na usponskim vodovima cijevnog razvoda grijanja.Na linku ispod se nalazi prikaz prednosti i nedostataka ugradnje razdjelnika i kalorimetara.

Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade koje imaju više od 70 stambenih  i  poslovnih prostora, a spojene na zajednički toplinski sustav, dužne su ugradit razdjelnike topline do 31.12.2015.godine u svaku samostalnu uporabnu cjelinu, dok zgrade koje imaju o 02 - 69 stanova i poslovnih prostora dužne su ugraditi razdjelnike topline do 31.12.2016.godine.

Ukoliko se ne postave razdjelnici topline u zakonskom roku slijediti će kazne o kojima možete pročitati u zakonu o tržištu toplinske energije čl.50-52 na dolje navedenom linku.

http://www.zakon.hr/z/606/Zakon-o-tr%C5%BEi%C5%A1tu-toplinske-energije