Mole se svi predstavnici zgrada da ovu obavijest isprintaju i stave na oglasnu ploču ili na ulazu u zgradu.

Energetsko certificiranje

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, klasificira objekt u energetski razred od A+ do G prema utrošenoj toplinskoj energiji te daje smjernice za povećanje energetske učinkovitosti objekta. Službeni dokument koji je pohranjen u Ministarstvu i jedinstveno označen čime se identificira ime certifikacijske kuće, redni broj certifikata, oznaka vrste zgrade.

Zašto se izrađuje energetski certifikat?

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/2012) propisuje, između ostalog, provođenje energetskog certificiranja zgrada.
Članak 7. propisuje tko je obvezan provoditi energetsko certificiranje zgrade: “...svaka druga zgrada ili njena samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup...”.
Članak 8. izuzima od obveze, između ostalog: “...zgrade koje imaju uporabnu površinu manju od 50m2.
Za najam stanova energetski certifikat se treba ishoditi do 1.1.2016 dok za prodaju treba već sada pribaviti certifikat.

Tko je ovlašten za izradu energetskog certifikata?

Fizičke i pravne osobe koje su ovlaštene od strane Ministarstva i koja ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata za zgrade sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom.

 

Koje su prednosti izrade energetskog certifikata za cijelu zgradu?

Iako izrada energetskog certifikata za stambene zgrade nije zakonom propisana, provedba energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata daje uvid u trenutnu kvalitetu objekta i potrošnju energije u zgradi, te se na temelju energetskog pregleda. predlažu mjere uštede za smanjenje potrošnje te iste energije,  i njihova ekonomska isplativost.
Energetski certifikat se može izraditi za svaku stambenu ili poslovnu jedinicu posebno, međutim izrada certifikata za cijelu zgradu je čak i do 10 puta jeftinija,može se platiti iz pričuve  te kao takva može dobiti nepovratna sredstva u obliku subvencija.

 

Kako se može povećati energetski razred postojeće zgrade?

Energetski razred se može povećati provođenjem jedne ili više mjera iz energetskog certifikata što je najčešće povećanje toplinske izolacije ovojnice zgrade,  promjena ili rekonstrukcija sustava grijanja, izmjena fasadne stolarije i sl.

Koji su to koraci energetske obnove koje zgrada mora proći?

 • Energetski pregled i izrada energetskog certifikata zgrade
 • Izrada projektne dokumentacije za jednu ili više predloženih mjera proizašlih iz energetskog pregleda
 • Energetska obnova neke od projektiranih mjera.

 

Subvencije za energetsku obnovu.

Za svaki od navedenih koraka koje treba proći moguće je dobiti subvencije od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

 1. Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrade
 2. Potpore za izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade
 3. Poticanje integralne obnove višestambenih zgrada
  • Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice
  • Zamjene vanjskih prozirnih elementa (prozora i vrata)
  • Unaprjeđenje ili zamjena sustava grijanja

Sama obnova mora zadovoljiti kriterije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi mogla dobiti subvencije.
Prosječne subvencije kreću se od 40 % do 80 % za svaki korak zavisno o području u kojem se nalazi zgrada.

 

Krediti za energetsku učinkovitost

Pbz je u suradnji s Europskom investicijskom bankom zaključila najpovoljniji program financiranja projekata energetske učinkovitosti. Ovim kreditom se mogu kreditirati navedeni koraci energetske obnove uz poticaje do 15 % iznosa kredita  uz dodatno smanjenje kamatne stope od 0.5 % u slučaju povećanja energetskog razreda za jedan nakon energetskee obnove.